Zimnice

2021
Kateřina Göttlichová
Indies Scope
Producer: Jan Balcar, David Göttlich
Number of discs: 1

Deska byla vydána pod vydavatelstvím, nahrána muzikanty Kateřinou Göttlichovou, Janem Balcarem, Petrem Tichým a Davidem Göttlichem, smíchána a produkována Janem Balcarem ve studiu Bros a zmasterována ve studiu SONO.

The album was released under the label, recorded by musicians Kateřina Göttlichová, Jan Balcar, Petr Tichý and David Göttlich, mixed and produced by Jan Balcar in Bros studio and mastered in SONO studio.


Hudba/ music: Kateřina Göttlichová, Texty/ lyrics: lidové/ traditional

 1. Cedulička
 2. Oči
 3. Plelo dievča
 4. Sigotě
 5. Mariška
 6. Kletba
 7. Slunéčko
 8. Družička
 9. Láska v řece
 10. Loučení
 11. Tráva

  CEDULIČKA
  Na tom našem poli
  Dvě růžičky stojí
  Ještě jsem daleko

  Už mi jedna voní

  Jedna už mi voní
  A druhá rozkvétá
  Že musíš můj milej
  Daleko do světa

  Daleko do světa
  Za ty modré hory
  Což mě, ach, můj milej
  Pro tě srdce bolí

  Kdybych byla ptáčkem
  Vlídnou vlaštovičkou
  Snášela bych se vám
  Nad vaší světničkou

Ne tak nad světničkou
Co nad maštalema
Jen abych věděla
Co můj milej dělá

Nejdřív vodu nese
Potem koně češe
Potřetí za stolem
Ceduličku píše

Komu to můj milej
Ceduličku píšeš
Tobě to má milá
Že moje nebudeš…

 

Beyond our field

Two roses stand

I’m still far away

I can smell one already

 

I can smell one already

And the other is blooming

That you must, my dear

Far out into the world

 

Far out into the world

To the blue mountains

Which, oh, my dear

My heart aches for you

 

If I were a bird

A kindly little swallow

I’d put up with you

Over your little world

 

Not so over your little world

Over the stables

Just so I know

What my darling is doing

 

He’s carrying water first

Then he brushes the horses

Third time at the table

Writing a sign

 

Who’s my dear

You write the sign

To you, my dear

That you won’t be mine…

 

 

 

OČI ČERNÉ OČI

Oči černé oči

Jak černá mrakava

Pověz mi děvečko

Pro kehos plakala

 

A já jsem plakala

Synečku vo tebe

Stál jsi pod okénkem

Pršelo na tebe

Pršely na tebe

Velké krapě dešča

Něnadala sem se

Takového ščesťa

 

Něnadala sem se

A už se něnadám

Že by se mi vrátil

starodávný galán

 

On se nenavrátí

On se na mě hněval

Že jsem s jiným stála

Slovíčka mluvila

 

A on sobě myslil

Že sem mu slíbila

A to neni slíbit

Slovíčka promluvit

 

Eyes black eyes

Like a black cloud

Tell me, little girl

For kehos she cried

 

And I cried

My son in you

You stood under the window

It was raining on you

 

They rained on you

Big carp rain

I didn’t expect

That kind of a bark

 

I didn’t expect

And I don’t hope anymore

For him to come back to me

the old gallant

 

He won’t come back

He was angry with me

For standing with another

Words spoken

 

And he thought to himself

That I promised him

And that’s not a promise

Words to speak

 

 

PLELO DIEVČA PLELO LEN

 

I: Plelo dievča plelo len

Dva záhony celej den :I

 

Jak sa za kraj doplelo

Na synečka volalo

Pojď synečku pojď ke mně

Já ti povím co je mně

 

R: Aj, bolí mňa hlavěnka

Pobila mi jú

Pobila mi jú má maměnka

 

Aj bolí, bolí mňa

Bolí mňa hlavěnka

Aj bolí, bolí mňa

Bolí mňa hlavěnka

Pobila mi jú

Pobila mi jú

 

I: Přečože mňa pobila

Keď som těba lúbila :I

 

Něch mňa pre ťa nebijú

Možeš chodit za jinú

Ty za jinú nepůjdeš

Na vojnu mi odjedeš

 

R: Aj, bolí mňa hlavěnka

 

Plelo dievča plelo len…

 

The girl was weeding linen

Two beds all day

 

How the countryside is weaving

To my son’s call

Come, my son, come to me

I’ll tell you what’s wrong with me

 

R: My head hurts

She beat me

My mother beat me

 

It hurts me, it hurts me

My head hurts

I hurt, I hurt

My head hurts

She beat me

She beat me

 

Why did she beat me?

When I kissed you

 

They don’t beat me for you

You can marry another

You won’t go to another

You’ll go to war for me

Share:
© 2024 | katerinag.cz